Giới thiệu về chúng tôi

In

GIÚP CON BẠN ĐẠT ĐIỂM 10 TRONG HỌC TẬP VÀ CUỘC SỐNG


Bạn có thấy con mình Sống và Học Tập không có Mục Tiêu rõ ràng. Con bạn dễ bị mất


Tập Trung, thiếu Động Lực vươn lên, thiếu Tự Tin, kết quả học tập yếu kém và không có


Tính Kỉ Luật và Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả cần thiết để phát huy tối đa Tiềm Năng


trong Học Tập và Cuộc Sống? Hãy tưởng tượng ... nếu con bạn có thể trở thành một


người có Mục Tiêu dõ dàng, và biết Tập Trung vào Mục Tiêu, tràn đầy Động Lực, Tự Tin


và Yêu Thích việc học, đạt kết quả cao như bạn mong đợi.


Chúng tôi Giasuabc.com.vn sẽ giúp con bạn:

 


1. Rèn luyện về Đạo Đức

2. Xác định và Kiên định với Mục Tiêu

3. Tăng cường sự Tự Tin và Làm Chủ Bản Thân

4. Áp dụng các công cụ học bằng cả não bộ như Sơ Đồ Tư Duy (Mind Mapping®)

5. Học tập Hiệu Quả và Sáng Tạo với phương pháp Tư Duy Logic

6. Say mê và Hứng thú với việc học khi áp dụng nghệ thuật Khơi Gợi và Dẫn Dụ vào việc giảng bài

7. Học cách Ghi Nhớ Hiệu Quả

8. Thành thạo việc Quản Lý Thời Gian

9. Phát huy Khả Năng Tiềm Ân bên trong các em để đạt những thành tích cao nhất có thể

10. Áp dụng các Phương Pháp Thi Cử hiệu quả để “chiến đấu” và “chiến thắng” trong các kỳ thi quan trọng