Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Đăng ký làm gia sư

Bạn là 1 Gia Sư Giỏi, bạn có các Kĩ Năng và Phương Pháp dạy, học Hiệu Quả hãy Đăng Kí Ngay. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng

Click để đăng ký »

Hoặc gọi ngay: 0973 649 196

Đăng ký học gia sư

Bạn muốn Gia Sư Giỏi, có các Kĩ Năng và Phương Pháp dạy, học Hiệu Quả hãy đăng kí học ngay.
Hoặc gọi ngay: 0973 649 196

Giải quyết chế độ chính sách cho gia sư

PDF.InEmail

 

THÔNG BÁO

V/ v giải quyết chế độ chính sách cho gia sư

I. Đối tượng được miễn, giảm phí nhận lớp

1. Diện miễn phí nhận lớp 100%:

a. Anh hùng, thương binh, bệnh binh được xếp hạng.

b. Con của thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người hưởng chính sách như

thương binh.

c. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của

người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi

nghĩa 19/08/1945

d. Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

e. Con của Anh hùng lao động trong kháng chiến.

f. Gia sư có Bố, Mẹ tham gia kháng chiến chống Mĩ bị nhiễm chất độc

hóa học không có khả năng lao động, và ảnh hưởng nặng nề đến sức

khỏe con cái.

g. Gia sư mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi lường tựa.

h. Gia sư có bố mẹ thường trú ở khu vực 1 vùng cao ( trừ thành phố, thị

xã, thị trấn), vung sâu, hải đảo.

i. Gia sư bị tàn tật mất sức từ 21% trở lên do tàn tật ( được hội đồng

giám định y khoa xác nhận).

j. Gia sư được tuyển trọn từ trường dự bị đại học dân tộc Trung ương,

dân tộc Sầm Sơn, Việt Bắc.

k. Gia sư là con gia đình thuộc diện hộ đói theo quy định của Nhà nước.

2. Diện giảm 50% phí nhận lớp.

l. Gia sư thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước.

m. Bố, mẹ gia sư bị tai lạn lao động có được xếp hạng và hưởng trợ cấp

thường xuyên.

II. Hồ sơ xin hưởng chế độ ưu đãi

1. Gia sư thuộc các đối tượng: a - f

• Bản sao thẻ ( giấy chứng nhân) liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, ...; quyết

định được hưởng trợ cấp với người bị nhiễm chất độc hóa học của Bố,

Mẹ.

• Bản sao giấy khai sinh của bản thân sinh viên.

2. Gia sư thuộc đối tượng: g

• Bản sao có công chứng Giấy chứng tử của Bố, Mẹ

3. Gia sư thuộc đối tượng: h

• Bản sao sổ Hộ khẩu thương trú của Bố, Mẹ có công chứng

4. Gia sư thuộc đối tượng: i

• Biên bản giám định sức khỏe của hội đồng giám định y khoa trung ương

hoặc hội đồng giám định y khoa địa phương nôi gia sư cua chú.

5. Gia sư thuộc đối tượng: j

• Quyết định cử đi học của Hiệu trưởng trường dự bị đại học dân tộc.

• Giấy thôi trả học bổng của trường dự bị đại học dân tộc

6. Gia sư thuộc đối tượng: k, l

• Chứng nhận của sở lao động thương binh và Xã hội gia đình thuộc diện

nghèo ( đói).

Chú ý: Gia sư thuộc hộ nghèo( đói) chỉ được hưởng chế độ ưu đãi
theo đúng thời hạn ghi trên giấy chứng nhận hộ nghèo( đói) của sở lao động
thương binh XH địa phương và theo học kỳ học trong trường.

7. Gia sư thuộc đối tượng: m

• Bản sao Giấy chứng nhận Trợ cấp tai lan lao động - Bệnh nghề nghiệp

của Bố hoặc Mẹ ( có công chứng).

• Bản sao giấy khai sinh cuả gia sư ( có công chứng)

Lưu ý: Giasuabc.com.vn sẽ chỉ lấy văn bản này làm căn cứ và cơ sở dựa vào đó chúng tôi sẽ điều tra và xem xét kĩ lưỡng hồ sơ của các bạn và ra quyết định miễn, giảm hợp lý theo các tiêu chí của giasuabc.com.vn